Golfový slovník

Golfový slovník

A

 • ALBATROS – tři rány pod par jamky

B

 • BACKSPIN (bekspin) – zpětná rotace míčku
 • BAG (beg) – vak na nošení golfových holí a výbavy
 • BIRDIE (berdy) – jedna rána pod par jamky
 • BOGEY (bogy) – jedna rána nad par jamky
 • BUNKER (bankr) – písková překážka
 • BRUTTO VÝSLEDEK – skutečný nepřepočítaný počet ran zahraný v průběhu hry

C

 • CADDIE (kedy) – nosič bagu
 • CARRY (kery) – vzdálenost odehraného míčku vzduchem bez doběhu po zemi
 • CUT (kat) – maximální hodnota úderů na turnaji – postup do finálových kol
 • CLUB (hůl) – anglický výraz pro golfovou hůl

D

 • DÉLKA HOLE – vzdálenost od konce rukojeti k hlavě hole
 • DIVOT (divot) – travnatý drn, vyseknutý po úderu z trávy
 • DLOUHÁ HRA – úder, u něhož je vyžadována velká vzdálenost
 • DOGLEG – zatáčející fairway
 • DOUBLE BOGEY – dvě rány nad par jamky
 • DRIVE (drajv) – první dlouhý odpal
 • DRIVER (drajvr) – dlouhá hůl pro rány obvykle z odpaliště
 • DRIVING RANGE (drajving rendž) – cvičná plocha pro trénování odpalu
 • DROP – spuštění míčku z ruky po zahrání mimo hřiště
 • DROPPING ZONA – místo určené k dropování
 • DŘEVO – hůl pro delší rány

E

 • EAGLE (ígl) – dvě rány pod par hřiště
 • ETIKETA – kodex vhodného chování na golfovém hřišti

F

 • FADE (fejd) – rána stáčející se za letu doprava
 • FAIRWAY (fervej) – plocha mezi odpalištěm a jamkou – krátce střižena
 • FAIRWAY WOOD (fervej vud) – hůl pro delší rány
 • FLAG (fleg) – praporek označující jamku
 • FLIGHT (flajt) – skupina hráčů při hře – mohou být max.čtyři
 • FORE (for) – výkřik, kterým upozorníme hřáče v případě, že jej svou hrou ohrožujeme
 • FOURSOME (forsam) – čtyřhra – hra dvou týmů o dvou hráčích. Každý tým hraje jedním míčem a střídají se po každém úderu.

G

 • GAGARIN – velmi vysoká rána
 • GREEN (grýn) – plocha kolem jamky – nízce střižená travnatá plocha
 • GREEN FEE (grýn fý) – poplatek za hru
 • GRIP – rukojeť golfové hole

H

 • HAZARD – překážka – může být vodní, písková..
 • HCP, HANDICAP (hendikap) – vyjádření vykonnosti hráče
 • HOLE IN ONE – jamka zahraná na jeden úder
 • HEAD – část hole s úderovou plochou
 • HOOK (huk) – rána stáčející se při úderu doleva
 • HRA NA JAMKY – počítají se výhry na jednotlivých jamkách
 • HRA NA RÁNY – počítají se veškeré rány dohromady

CH

 • CHIP (čip) – nízký úder sloužící pro přiblížení k jamce – obvykle s dlouhým doběhem
 • CHIP IN – chip přímo do jamky

I

 • IMPACT (impekt) – moment, kdy hůl narazí do míčku

J

 • JAMKOVKA – hra na jamky – vítězství na každé jamce. Za jedno vítězství náleží jeden bod
 • JEDNOPUTT – jeden úder na greenu do jamky

K

 • KRÁTKÁ HRA – přihrávky na jamkoviště a patování

L

 • LÍC HOLE – úderová plocha hlavy golfové hole
 • LINKS – specifický typ hřiště, vyskytující se jen vyjímečně mimo zemi svého původu, což je Skotsko.
 • LOB – vysoký úder
 • LOFT – sklon úderové plochy hlavy hole

M

 • MARKER (markr) – zapisovatel skóre na kartu
 • MARKOVÁTKO – pomůcka k označení polohy míče na grýnu – má-li být míč z plochy dočasně odstraněn
 • MÍSTNÍ PRAVIDLA – pravidla vymezující pravidla konkrétního hřiště nad rámec standardních pravidel
 • Míč (Ball, ból, koule, balón, loptička) – golfový míč má standardizovanou velikost a váhu; při své velikosti je dosti těžký – proto je potřeba dávat při pohybu v golfovém prostředí vždy pozor, být trefen míčem může být bolestivé i nebezpečné. Odlišnosti mezi míči různých výrobců jsou pro většinu hráčů téměř nerozeznatelné, s výjimkou míče typu balata. Balata je dražší a méně trvanlivý míč oblíbený špičkovými hráči pro lepší možnosti ovládat dráhu letu i běhu míče po grýnu.
 • MULLIGAN (maligen) – beztrestné hraní další rány v případě, že míč při odpalu spadne z týčka nebo je zahrán do lesa, vodní překážky apod. – pouze v přátelské hře

N

 • NETO VÝSLEDEK – hráčův výsledek pro účely určování pořadí v turnajích – zjedodušeně řečeno je neto výsledek = brutto výsledek – handicap

O

 • OUT (aut) – hranice hřiště označena bílými kolíky
 • ODPALIŠTĚ – plocha, ze které se odpaluje první rána na jamce

P

 • PAR – norma ran na jamce – tedy počet úderů na které se má jamka odehrát
 • PAR HŘIŠTĚ – norma hřiště – součet parů na všech jamkách
 • PGA – Professional Golfers Association
 • PITCHMARK (pičmark) – důlek, který vytvoří míček po dopadu na green
 • PITCH (pič) – vysoký úder pro přiblížení se k jamce
 • POHŘBENÝ MÍČ – případ, kdy je míč částí pod povrchem bunkeru
 • POSTOJ (stance) – označení pozice nohou hráče připraveného k švihu
 • PUTT (pat) – rána v jamkovišti
 • PUTTER (patr) – hůl pro hru v jamkovišti – patování
 • PŮLIT JAMKU – při souboji dvou hráčů (či dvou dvojic hráčů) při jamkové hře či hře typu foursome je jamka půlena, nezahrála-li žádná ze stran lepší výsledek a žádná strana si tedy nepřipsala na této jamce bod (resp. obě si připsaly půl bodu, je-li takto turnaj organizován).
 • PROVIZORNÍ MÍČ – hráč může zahrát z téhož místa druhý míč a oznámit že se jedná o provizorní míč, pokud u prvního míče není jasné, jestli je ztracen či v autu. Je-li první míč nalezen, pokračuje hra s ním a provizorní míč se nepočítá. Je-li první míč ztracen či v autu, pokračuje hráč provizorním míčem, ale připočte si 2 trestné rány. Smyslem provizorního míče je šetřit čas, aby hráč nemusel ověřovat nejistou pozici prvního míče ve velké vzdálenosti, a v negativním případě se tutéž vzdálenost vracet k opakované hře z původního místa.

R

 • REGULACE – označení mezivýsledku na jamce; hráč zahrál jamku (resp. grýn) „v regulaci“, ležel-li jeho míč po „par – 2″ ranách na grýnu. Vzhledem k tomu, že na grýnu se v průměru počítá se dvěma paty na dohrání, označení „být v regulaci“ znamená vysokou šanci hráče na dohrání jamky v paru. Počet „grýnů zahraných v regulaci“ za jednu hru je jeden ze způsobů vyhodnocování momentální hráčské kondice.
 • ROUGH (raf) – vysoká tráva na okraji fairwaye
 • ŘÍZEK – vyseknutý kus drnu po úderu

S

 • SAND WEDGE (send vedž) – golfová hůl uzpůsobená k vyhrání míče z písečné překážky – bankru
 • SCORE CARD (skór kard) – karta pro zapisování hráčských výsledků
 • SET – sada holí – maximálně 14 holí
 • SLICE (šlajs) – úder stáčející se doprava
 • SPIN – rotace míčku
 • STABLEFORD (stejblford) – hra na body
 • SWEET SPOT (svýt spot) – ideální bod líce hole pro trefení míče
 • SWING (švih) – základní golfový pohyb sloužící k odpálení míče
 • SHAFT (šaft) – násada na hole

T

 • TEE (tý) – dřevěný, či plastový kolík určený k podepření míče před odpalem na odpališti. Výraz Tee je používán též ve významu odpaliště. Odpaliště je jediné místo, kde je dle pravidel v průběhu hry povoleno týčko použít k usnadnění odpalu. Týčka bývají různě dlouhá a různě barevná, a hodí se také pro nejrůznější vyznačování polohy při hře i při tréninku.
 • TEE TIME (tý tajm) – startovací čas
 • TRESTNÁ RÁNA – rána připočítaná k bruto výsledku jako trest za porušení pravidel. Považuje se za běžnou zvyklost a součást fair play, že hráč sám přizná porušení pravidel a připočítá si trestnou ránu (rány) dle pravidel golfu, i když spoluhráči ono porušení neviděli (např. mine-li hráč nechtěně při švihu míč).

V

 • VYPICHOVÁTKO – nástroj pro upravení důlku po dopadu míčku na jamkoviště

W

 • WATER HAZARD – vodní překážka
 • WEDGE (vedž) – krátká hůl s velkým sklonem úderové plochy

Z

 • ŽELEZO – hole číslo 1-9 a wedge
 • ZELENÁ KARTA – dřívější označení pro oprávnění ke hře na mistrovských hřištích. Dnes je ve stejném významu používán fakt, že hráč má hendikep (zelenou kartu, resp. výchozí hendikep lze získat zkouškou u oprávněného profesionálního trenéra).
 • ŽILETKA – železo s malou hlavou hole